Vzdělávací kurzy a semináře z oblasti účetnictví a daní

Logo

Proč si vybrat právě náš VELKÝ REKVALIFIKAČNÍ KURZ ÚČETNICTVÍ S AKREDITACÍ MŠMT?

1. Přednáší zkušení odborníci

Hlavní lektor kurzu je daňový poradce s dlouholetou praxí výuky na střední i na vysoké škole.

2. Praktické zaměření kurzu

Nenaučíme Vás jen teorii, ale v kurzu budete pracovat s originálními daňovými a účetními formuláři, zařazeny budou „případové studie“, ukázka zpracování účetnictví na PC a jistě se dozvíte i řadu „fíglů“ a tipů pro praktické využití.

3. Systém učebních pomůcek

V ceně kurzu jsou tři skupiny učebních pomůcek – základní učební text, rozsáhlý sborník příkladů a přístup k on-line e-learningové aplikaci TESTYZUCETNIC­TVI.CZ. Kromě toho obdrží účastník ještě demonstrační verzi účetního systému KelWin.

4. Malá studijní skupina

Preferujeme kvalitu před kvantitou. Obvyklý počet účastníků kurzu je 15 osob (maximálně však 20 osob).

5. Umístění učebny

Naše učebny v Praze i v Hradci Králové se nachází vždy v centru města s dobrou dostupností MHD. Dobrá je i možnost parkování (parkování je však obvykle placené).

6. Úspěšnost absolventů

Průměrná celková známka našich absolventů u závěrečné zkoušky se pohybuje kolem 1,5. Ačkoliv závěrečná zkouška není v žádném případě pouhá formalita, dlouhodobě dosahujeme vysokého procenta úspěšných absolventů.

7. Volba víkendového nebo večerního kurzu

Od září 2012 nabízíme náš Velký rekvalifikační kurz ve dvou variantách. Buď jako večerní kurz, který se koná ve všední dny (pondělí, středa, čtvrtek) v podvečer nebo jako víkendový kurz (pátek, sobota). Kurzy jsou po obsahové stránce zcela totožné.

8. Vše v ceně

Cena našeho rekvalifikačního kurzu je konečná a zahrnuje cenu vlastního kurzu, závěrečnou zkoušku a všechny učební pomůcky. Nebude v žádném případě nijak navyšována.

9. Praha nebo Hradec Králové

Od září 2012 nabízíme naše kurzy ve dvou městech – již tradičně v Praze a nově také v Hradci Králové.


PRAKTICKEUCET­NICTVI.CZ © ParCon & Partner, v. o. s., 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015